Historie

Canton Honestas nr. 4's historie 

Institueringen af Canton Honestas nr. 4 fandt sted lørdag den 5. februar 2005 i ordensbygningen i Kolding.

Forud herfor havde der siden årtusindeskiftet været gentagne drøftelser blandt chevaliers i Canton Defence nr. 2, der på daværende tidspunkt dækkede Jylland og Fyn med omliggende øer, omkring problemet med de betragtelige køreafstande til møderne mellem de forskellige ordensbygninger i landsdelene. Dette i øvrigt  også sammenholdt med, at der i samme Canton var oparbejdet en kandidatliste på 48 patriarker, hvilket selvsagt skabte ventetider for indrullering på 3 – 4 år.
Denne uholdbare situation udløste i 2002 de første tanker om en deling af Canton Defence nr. 2's godt 100 medlemmer, og efter forelæg for broder Storsire blev der nedsat et udvalg til at arbejde videre med sagen.  Den 8. marts 2003 var man  nået så vidt, at man kunne stifte Cantonforeningen Honestas med det formål at danne en ny Canton i Odd Fellow distrikterne 6, 7, 8 og 12, hvilket - i store træk - svarer til Region Syddanmark.
"Possumus, volumus, facimus" - "vi kan, vi vil og vi gør det" - var det inspirerende motto, som initiativtagerne var besjælet af i deres videre bestræbelser for at nå i mål, og den 16. november 2004 kunne man til Departementet Danmark afsende ansøgning om fribrev til instituering af Canton Honestas nr. 4.
Med denne ansøgning fulgte endvidere ansøgning om overflytning af 49 chevaliers fra Canton Defence nr. 2 til Canton Honestas nr. 4.

Gennem de efterfølgende år har Canton Honestas været præget af en betragtelig udvikling i medlemsantallet.
Dette har medført, at Honestas blev delt den 19. januar 2019, hvor der gik 59 cehvalier over i den nye Canton, med navnet "Canton Gladius nr. 5". Her i efteråret 2020 er vi således 65 Chevaliers, med mange patriarker på venteliste.